Kernboodschappen

Het gaat goed met onze volksgezondheid. We worden steeds ouder, en de meeste mensen voelen zich gezond en niet beperkt. Toch staan we voor een aantal grote toekomstige opgaven. Deels is dit de keerzijde van ons succes: omdat het aantal ouderen toeneemt, stijgt het aantal mensen met chronische aandoeningen en sociale problemen zoals eenzaamheid. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze volksgezondheid, zoals een toenemende druk op ons dagelijks leven. De vraagstukken waar we voor staan vragen om een integrale aanpak, en de brede inzet van betrokken partijen. Er gebeurt al veel in de maatschappij om deze opgaven aan te pakken. Hier kunnen we op verder bouwen om beter voorbereid te zijn op de toekomst.

Lees de belangrijkste boodschappen van de VTV-2018

Toekomstige ontwikkelingen: wat komt er op ons af?

Samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen uit het Trendscenario en de Themaverkenningen aan de hand van acht thema's. 

De impact van vergrijzing

Gezonder en zieker

Druk neemt toe

Leefstijl en omgeving

Kwetsbare groepen

De zorguitgaven stijgen

De Zorg verandert

Nieuwe risico's

Hoe kunnen we omgaan met de opgaven die op ons afkomen?

Belangrijke bevindingen en aanbevelingen op basis van de Handelingsopties

Belangrijke opgaven

Handelingsopties voor 3 opgaven

Kansen en speerpunten

Kennisagenda