Themaverkenningen

Zorgvraag toekomst

Bredere determinanten van gezondheid

Technologie

Patienten doen steeds meer zelf

De mentale druk op jongeren lijkt toe te nemen

Illustratie mentale druk op jongeren

Andere zorgvraag door betere behandelingen

Kwetsbare ouderen hebben een complexe zorgvraag

Ouderdomsziekten zorgen voor grote druk op de zorg

Illustratie ouderdomsziekten zorgen voor grote druk op de zorg

Bredere determinanten van gezondheid

Belangrijkste ontwikkelingen in deze themaverkenning

Milieukwaliteit

Inrichting van de leefomgeving

Veranderingen arbeidsmarkt

Groei en krimp

Technologie

                                                                                                                                      Belangrijkste ontwikkelingen in deze themaverkenning

3D printing

Gentechnologie

Roboterisering

Illustratie robotisering

Data-gedreven technologie in de zorg

Technologie en zorguitgaven

Illustratie technologie en zorguitgaven