Belangrijke opgaven

Het Trendscenario en de Themaverkenningen van deze VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.) beschrijven een groot aantal toekomstige ontwikkelingen. Welke daarvan vinden burgers en professionals en studenten in het volksgezondheidsdomein de meest urgente opgaven voor de toekomst?

Lees meer

Handelingsopties

Handelingsopties voor drie opgaven die burgers en professionals en studenten in het volksgezondheidsdomein heel urgent vinden.

Ziektelast door hart- en vaatziekten & kanker

Zelfstandig wonende ouderen met dementie en andere complexe problemen

Mentale druk op jongeren en jongvolwassenen

Verdiepingen

Verdiepende beschrijving voor twee opgaven die burgers en professionals en studenten in het volksgezondheidsdomein heel urgent vinden.
 

Antibioticaresistentie

Zorguitgaven stijgen