Belangrijke opgaven

Het Trendscenario en de Themaverkenningen van deze VTVIn de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. beschrijven een groot aantal toekomstige ontwikkelingen. Welke daarvan vinden burgers en professionals en studenten in het volksgezondheidsdomein de meest urgente opgaven voor de toekomst?

Lees meer

Handelingsopties

Handelingsopties voor drie opgaven die burgers en professionals en studenten in het volksgezondheidsdomein heel urgent vinden.

Ziektelast door hart- en vaatziekten

Thumbnail

Ziektelast door hart- en vaatziekten

Mentale druk op jongeren en jongvolwassenen

Thumbnail

Mentale druk op jongeren en jongvolwassenen

Verdiepingen

Verdiepende beschrijving voor twee opgaven die burgers en professionals en studenten in het volksgezondheidsdomein heel urgent vinden.
 

Antibioticaresistentie

Thumbnail

Antibioticaresistentie

Zorguitgaven stijgen

Thumbnail

Stijging van de zorguitgaven