VTV-2018 aangeboden aan staatssecretaris

Thumbnail

Op 19 juni 2018 is de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ).

Lees het hele nieuwsbericht op www.rivm.nl

Kernboodschappen VTVIn de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.-2018 in beeld

Over de VTV

In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTVIn de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.) rapporteert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. De VTV geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland. De VTV is een product van het RIVM en opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het RIVM werkt bij het maken van de VTV samen met veel partijen in het veld (beleid, onderzoek en praktijk). Lees meer over de VTV.