Welkom bij de Volksgezondheid Toekomst Verkenning

De VTV-2018 komt eraan! 

De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland. De VTV verschijnt iedere vier jaar. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de editie van 2018. Via deze website houden we u op de hoogte van de vorderingen.

Een product in ontwikkeling

De VTV-2018 is nog in ontwikkeling. De VTV-2018 bestaat uit verschillende onderdelen. In juni 2018 verwachten we de eindrapportage te kunnen publiceren op deze website. Deze eindrapportage bouwt voort op een aantal producten dat dit jaar zal verschijnen. De verwachte publicatiedata van deze onderdelen zijn:

  • Juni 2017: Trendscenario
  • Juni 2017: magazine ’25 jaar VTV’
  • Najaar 2017: thema-verkenningen over technologie, bredere determinanten van gezondheid en de zorgvragers van de toekomst.

Over de VTV

De  VTV is een product van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM). Opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het RIVM werkt bij het maken van de VTV samen met veel partijen in het veld (beleid, onderzoek en praktijk).