Welkom bij de Volksgezondheid Toekomst Verkenning

De vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning ( VTV) geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland. 

VTV-2018 congres: save the date!

Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke opgaven voor de toekomst voor onze volksgezondheid en zorg? Hoe kunnen we hiermee omgaan, en wat is hier voor nodig? De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018 beantwoordt deze vragen. 

De VTV-2018 zal op 21 juni worden gepresenteerd tijdens een congres in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Noteert u deze datum vast in uw agenda! Over een paar weken zal de inschrijving worden geopend, en volgt meer informatie over het programma.

Schema VTV-2018 Trendscenario Themaverkenningen

Over de VTV

De  VTV is een product van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM). Opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het RIVM werkt bij het maken van de VTV samen met veel partijen in het veld (beleid, onderzoek en praktijk).