Welkom bij de Volksgezondheid Toekomst Verkenning

De vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning ( VTV) geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland. 

Minister Schippers lanceert Trendscenario VTV-2018

Op 5 juli lanceerden minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn het eerste product van de VTV-2018. Met een druk op de knop zetten zij het Trendscenario van de VTV-2018 live op deze website.
Bekijk het Trendscenario.

Een product in ontwikkeling

De VTV-2018 is in ontwikkeling. De VTV-2018 bestaat uit verschillende onderdelen. In juni 2018 verwachten we de eindrapportage te kunnen publiceren op deze website. Deze eindrapportage bouwt voort op een aantal producten dat dit jaar zal verschijnen. De publicatiedata van deze onderdelen zijn:

  • Juli 2017: Trendscenario
  • Juli 2017: magazine ’25 jaar VTV’
  • Eind 2017: thema-verkenningen over technologie, bredere determinanten van gezondheid en de zorgvragers van de toekomst.

Over de VTV

De  VTV is een product van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM). Opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het RIVM werkt bij het maken van de VTV samen met veel partijen in het veld (beleid, onderzoek en praktijk).