Welkom bij de Volksgezondheid Toekomst Verkenning

De vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning ( VTV) geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland. 

Themaverkenningen gepubliceerd

Op 7 december zijn aan Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, de drie themaverkenningen van de VTV-2018 aangeboden: Zorgvraag van de toekomst, Bredere determinanten van gezondheid en Technologie. Deze themaverkenningen zijn signalerend van aard en beschrijven een aantal belangrijke toekomstige ontwikkelingen en hun mogelijke impact op volksgezondheid en zorg. Samen met het eerder gepubliceerde Trendscenario beantwoorden ze de vraag: Wat komt er op ons af? In de eindrapportage, die in juni 2018 verschijnt, zal worden gekeken naar handelingsopties voor de meest urgente maatschappelijke opgaven uit het Trendscenario en de themaverkenningen: Wat zouden we er aan kunnen doen?

Aanbieding themaverkenningen VTV op 07-12-2017

Over de VTV

De  VTV is een product van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM). Opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het RIVM werkt bij het maken van de VTV samen met veel partijen in het veld (beleid, onderzoek en praktijk).