Welkom bij de Volksgezondheid Toekomst Verkenning

De vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning ( VTVIn de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.) geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland. 

Komt u ook naar het Congres VTV-2018?

Wat zijn belangrijke maatschappelijke opgaven voor de toekomst voor onze volksgezondheid en zorg? Hoe kunnen we hiermee omgaan, en wat is hier voor nodig? De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018 beantwoordt deze vragen.

De VTV-2018 wordt op 21 juni gepresenteerd tijdens een congres in TivoliVredenburg in Utrecht. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden kan tot 14 juni via het aanmeldformulier.

Programma:

12.00-13.00 uur Ontvangst met lunch

13.00-14.30 uur Presentatie kernboodschappen VTV-2018 en aanbieding

14.30-15.15 uur Pauze

15.15-16.30 uur Hoe nu verder? In gesprek met stakeholders en met de zaal

16.30-17.30 uur Afsluiting en borrel

Schema VTV-2018 Trendscenario Themaverkenningen

Over de VTV

De  VTVIn de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. is een product van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het RIVM werkt bij het maken van de VTV samen met veel partijen in het veld (beleid, onderzoek en praktijk).