Welkom bij de Volksgezondheid Toekomst Verkenning

De vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning ( VTV) geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland. 

(Beeldtekst: De VTV-2018 verkent onze volksgezondheid tot 2040. Wat zijn de belangrijkste opgaven?)

VOICE-OVER: De VTV-2018 verkent de toekomst.
Als we op de huidige voet doorgaan en niets extra's doen hoe ziet onze volksgezondheid er dan uit in 2040?
Door de vergrijzing zijn er in 2040 anderhalf miljoen meer ouderen dan nu.
We worden steeds ouder.
De levensverwachting stijgt door.
Ouderdomsziekten, zoals dementie, nemen sterk toe.

(Een oude man wast af.)

De zorguitgaven stijgen, door de vergrijzing maar ook omdat we steeds meer kunnen.

(Iemand test een mechanische hand.)

We roken steeds minder maar hebben wel meer overgewicht.
Dit is niet voor alle bevolkingsgroepen hetzelfde.
Veel mensen hebben een ziekte, en vaak zelfs meerdere tegelijkertijd.

(Mensen op een trampoline.)

Toch voelen we ons niet ongezonder.
Het Trendscenario laat zien voor welke opgaven we staan.

(Zwemmende mensen.)

De VTV verkent hoe we daarmee om kunnen gaan.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeldtekst: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. Meer weten? Ga naar www.vtv2018.nl.)

LEVENDIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Een product in ontwikkeling

De VTV-2018 is in ontwikkeling. De VTV-2018 bestaat uit verschillende onderdelen. In juli is het eerste product verschenen: het Trendscenario. Ook is in juli het magazine '25 jaar VTV' gepubliceerd. Verwachte producten van de VTV-2018 zijn verder:

  • Themaverkenningen over technologie, bredere determinanten van gezondheid en de zorgvraag van de toekomst (eind 2017)
  • Een integratieve eindrapportage (juni 2018).

Over de VTV

De  VTV is een product van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM). Opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het RIVM werkt bij het maken van de VTV samen met veel partijen in het veld (beleid, onderzoek en praktijk).