Video's

Bekijk de video's die zijn gemaakt in het kader van de VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)-2018

Video Trendscenario

(Beeldtekst: De VTV-2018 verkent onze volksgezondheid tot 2040. Wat zijn de belangrijkste opgaven?)

VOICE-OVER: De VTV-2018 verkent de toekomst.
Als we op de huidige voet doorgaan en niets extra's doen hoe ziet onze volksgezondheid er dan uit in 2040?
Door de vergrijzing zijn er in 2040 anderhalf miljoen meer ouderen dan nu.
We worden steeds ouder.
De levensverwachting stijgt door.
Ouderdomsziekten, zoals dementie, nemen sterk toe.

(Een oude man wast af.)

De zorguitgaven stijgen, door de vergrijzing maar ook omdat we steeds meer kunnen.

(Iemand test een mechanische hand.)

We roken steeds minder maar hebben wel meer overgewicht.
Dit is niet voor alle bevolkingsgroepen hetzelfde.
Veel mensen hebben een ziekte, en vaak zelfs meerdere tegelijkertijd.

(Mensen op een trampoline.)

Toch voelen we ons niet ongezonder.
Het Trendscenario laat zien voor welke opgaven we staan.

(Zwemmende mensen.)

De VTV verkent hoe we daarmee om kunnen gaan.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeldtekst: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. Meer weten? Ga naar www.vtv2018.nl.)

LEVENDIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Videoboodschap Staatssecretaris

In deze video neemt staatssecretaris Paul Blokhuis de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 in ontvangst.

Sprekers:
Paul Blokhuis: taatssecretaris van Volksgezondheid,ÊWelzijn en Sport

Video Zorgen voor zelfstandig wonende ouderen met dementie

Ouderen zullen vaker langer thuis wonen en vaker alleen. Dat heeft gevolgen voor de organisatie van de zorg voor ouderen. Aan het woord komen een casemanager dementie en een mantelzorger.
Sprekers:
Lilian Frijters Casemanager Dementie
Cor Lucie, Mantelzorger

Video Veranderende zorg voor mensen met een chronische aandoening

Kanker en hart- en vaatziekten blijven belangrijke aandoeningen, die we zo goed mogelijk willen blijven behandelen. Die zorg zal steeds meer thuis plaatsvinden. Daarnaast, ligt er ook een uitdaging over hoe we de impact van deze aandoeningen op het leven van mensen zo goed mogelijk opvangen. Aan het woord komen een zorgverlener en een pati‘nt.
Sprekers:
Ed de Kluiver: bestuursvoorzitter Isala Hartcentrum

Anjo Bloemen: borstkanker overlever

Video Jongeren ervaren meer mentale druk

Veel jongeren en jongvolwassenen ervaren druk door hun studie of werk, maar ook in hun sociale leven. Sociale media spelen hierbij ook een rol. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de psychische gezondheid, zoals slaapproblemen, burn-out en depressie. Aan het woord komen een zorgcošrdinator en een student.
Sprekers:
Marleen Schulte: zorg cošrdinator ATscholen
Mohinie Awadhpersad: HBO student Maatschappelijk werk en Dienstverlening |Rotterdam