Een strategische verkenning van volksgezondheid in de toekomst

De VTV verkent de toekomst. Dat doet de VTV aan de hand van vragen zoals: Hoe oud worden we in de toekomst? Welke aandoeningen komen dan veel voor? Hoe gezond leven we in de toekomst? Hoe ontwikkelen de zorgkosten zich? Kortom: wat komt er op ons af in het domein volksgezondheid en zorg? En wat betekent dat voor beleid en praktijk?

De VTV-2018

De VTV verschijnt iedere vier jaar. De eerste editie is uit 1993. De volgende VTV verschijnt in 2018. Anders dan bij voorgaande VTV-en zal de VTV-2018 zich volledig op de toekomst richten. De VTV-2018 bestaat uit verschillende onderdelen, die voor een groot deel al in 2017 worden gepubliceerd:

  • Trendscenario
  • Magazine 25 jaar VTV
  • Thematische verkenning Technologie van de toekomst
  • Thematische verkenning Bredere determinanten van gezondheid
  • Thematische verkenning Zorgvragers van de toekomst
  • Integratieve eindrapportage

Het Trendscenario en het magazine 25 jaar VTV zijn in juli 2017 gepubliceerd,  de drie thematische verkenningen volgen in de tweede helft van het jaar. De integratieve eindrapportage verschijnt in 2018.

Basis voor beleid

De inzichten uit de VTV vormen een basis voor de landelijke nota volksgezondheid van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport ( VWS). De projecties en analyses zijn ook interessant voor lokale overheden, GGD-en, preventie-instellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere gezondheids- en zorgorganisaties.

Brede samenwerking met het veld

De VTV biedt wetenschappelijk onderbouwde en beleidsrelevante informatie. Om dit te borgen, werkt het VTV projectteam nauw samen met vertegenwoordigers van beleid, praktijk en onderzoek op het gebied van volksgezondheid en zorg. Dit gebeurt via een aantal begeleidingscommissies, die regelmatig worden geconsulteerd, en via expert sessies en ad hoc consultaties.

Informatie over voorgaande VTV-en

Eerdere uitgaven van de VTV verschenen in 1993, 1997, 2002, 2006 en 2010. Lees meer in het dossier VTV.

Wie maken de VTV?

De VTV-2018 wordt gemaakt door het RIVM in samenwerking en consultatie met vele externe partners. Bekijk het volledige redactieteam en de begeleidingscommissies.