Trendscenario

Drijvende krachten

Bekijk deĀ beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen in drijvende krachten.

Gebruikte methoden

Download de beschrijving vanĀ gebruikte methoden, technieken en bronnen.

Aanvullende data

Download de aanvullende data over sterfte, morbiditeit en ziektelast.

Themaverkenningen

Zorgvraag van de toekomst

Download het document met achtergronden en gebruikte methoden voor Zorgvraag van de toekomst

Bredere determinanten van gezondheid

Download het document met achtergronden en gebruikte methoden voor Bredere determinanten van gezondheid

Technologie

Download het document met achtergronden en gebruikte methoden voor Technologie