Aan de VTV-2018 werken mee

De VTV-2018 wordt gemaakt door het RIVM in samenwerking en consultatie met vele externe partners.

De volgende teams werken aan de VTV (medewerkers zijn van het RIVM tenzij anders vermeld):

Het VTV-2018 projectteam

 • Henk Hilderink (projectleider)
 • Marieke Verschuuren (projectleider)
 • René Poos (coördinator Trendscenario)
 • Jacqueline Pot (thema-coördinator technologie)
 • Els Slichter (projectondersteuner)
 • Robert Vonk (thema-coördinator zorgvragers van de toekomst)

Team Trendscenario

 • René Poos (coördinator Trendscenario)
 • Peter Achterberg
 • Maartje Harbers
 • Henk Hilderink
 • Geert-Jan Kommer
 • Marjanne Plasmans
 • Lany Slobbe
 • Bianca Snijders
 • Ellen Uiters
 • Marieke Verschuuren
 • Else Zantinge

Team themaverkenning 1 Zorgvraag van de toekomst

 • Robert Vonk (thema-coördinator zorgvragers van de toekomst)
 • Fanny Hakstege
 • Henk Hilderink
 • Geert-Jan Kommer
 • Sjoerd Kooiker (SCP)
 • Nikkie Post
 • Lany Slobbe
 • Willeke Ravensbergen
 • Marieke Verschuuren

Geraadpleegde experts themaverkenning Zorgvraag van de toekomst  

Team themaverkenning 2 Bredere determinanten van gezondheid

 • Henk Hilderink (thema-coördinator bredere determinanten)
 • Marieke Verschuuren (thema-coördinator bredere determinanten)
 • Miriam Gerlofs
 • Frank den Hertog
 • Sjoerd Kooiker (SCP)
 • Jeroen van Leuken
 • Karin Proper

Geraadpleegde experts themaverkenning Bredere determinanten van gezondheid 

Team themaverkenning 3 Technologie

 • Jacqueline Pot (thema-coördinator technologie)
 • Mirjam Busch
 • Ingrid Hegger
 • Mattijs Lambooij
 • Lany Slobbe

Geraadpleegde experts themaverkenning Technologie 

Team magazine 25 jaar VTV

 • Mirjam Busch (coördinator magazine 25 jaar VTV)
 • Robert Vonk

Team website en communicatie

 • Cindy Deuning
 • Loes Hartman
 • Nicolette Kupper
 • Els Slichter
 • Marieke Verschuuren
 • Laurens Zwakhals

Mee-denk-tank

 • Caroline Baan
 • Matthijs van den Berg
 • Brechje de Gier
 • Fons van der Lucht
 • Rob Maas
 • Hans van Oers
 • Jantine Schuit (tot augustus 2017)
 • Ardine de Wit

De volgende begeleidingscommissies zijn betrokken bij de totstandkoming van de VTV-2018:

Klankbordgroep RIVM

De Klankbordgroep RIVM (KBR) heeft een adviserende rol en draagt bij aan de kwaliteit, de samenhang en de interne (RIVM) consistentie van het VTV-2018 project. Daarnaast bewaakt de KBR de consistentie tussen verschillende RIVM producten. De KBR is een interne RIVM-groep en wordt voorgezeten door de directeur Volksgezondheid en Zorg. De KBR bestaat uit de Chief Science Officers (CSOs), de directeuren Centrum Infectieziektebestrijding en Milieu en Veiligheid, en andere vertegenwoordigers vanuit de verschillende domeinen van het RIVM.

VTV Community

De VTV Community adviseert de VTV-2018 over wat de belangrijkste en meest relevante thema’s zijn voor partijen in het veld, en hoe de VTV daar zo goed mogelijk bij kan aansluiten. De VTV Community bestaat uit externe partijen en is een breed platform van stakeholders op het gebied van volksgezondheid en zorg. De VTV Community wordt voorgezeten door de Directeur-Generaal (DG) van het RIVM.

VTV Wetenschappelijke Community

De VTV Wetenschappelijke Community is onderdeel van de bredere VTV Community die hierboven is beschreven. De VTV Wetenschappelijke Community toetst de wetenschappelijke kwaliteit, de samenhang en de consistentie van het VTV-2018 project. De VTV Wetenschappelijke Community bestaat uit vooraanstaande deskundigen uit het wetenschappelijke veld, en wordt voorgezeten door de DG van het RIVM.

Beleidsadvies Commissie

De Beleidsadvies Commissie (BAC) begeleidt vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS) de totstandkoming van de VTV-2018. De BAC draagt bij aan de beleidsrelevantie en de bruikbaarheid van het VTV-2018-project voor het beleid. De BAC bestaat uit beleidsmedewerkers van verschillende beleidsdirecties van VWS, en van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( SZW), Infrastructuur & Milieu ( I&M),  Economische Zaken ( EZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ( OCW). De BAC wordt voorgezeten door de directeur Publieke Gezondheid (PG) van VWS.