Themaverkenningen

Eind 2017 zullen hier drie themaverkenningen gepubliceerd worden. Deze gaan over technologie, de bredere determinanten van gezondheid, en de zorgvraag van de toekomst.

Technologie van de toekomst

In de themaverkenning over technologie worden technologische ontwikkelingen beschreven, waarvan te verwachten is dat deze in de komende 10, 20 jaar een belangrijke rol gaan spelen in volksgezondheid en zorg. Het betreft data-gedreven technologie in de zorg, Virtual- en Augmented Reality- technologie, gentechnologie, 3D-Printing en robotisering. Deze ontwikkelingen zijn veelbelovend voor de toekomst en kunnen leiden tot nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning van een gezonde levensstijl, diagnostiek en behandeling van ziekten. Ze bieden kansen, maar ook risico’s voor onze leefomgeving en kwaliteit van zorg. Naast kansen en risico’s gaat deze themaverkenning ook in op factoren en processen die een succesvolle benutting van het potentieel beïnvloeden.

Bredere determinanten van gezondheid

Naast de ‘klassieke’ determinanten van gezondheid, die met leefstijl te maken hebben, zijn er nog veel meer factoren die van invloed zijn op onze volksgezondheid. De themaverkenning over de bredere determinanten van gezondheid beschrijft een aantal belangrijke toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de leefomgeving, arbeid en onderwijs. Zo wordt er onder meer gekeken naar de veranderingen in inrichting en kwaliteit van de leefomgeving, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de regionale verschillen in groei en krimp van de bevolking. Vervolgens wordt voor deze ontwikkelingen in kaart gebracht wat de potentiële positieve en negatieve effecten op de volksgezondheid zijn.

Zorgvraag van de toekomst

De themaverkenning over de zorgvraag van de toekomst beschrijft een aantal belangrijke toekomstige veranderingen in de zorgvraag. Hierbij gaat het zowel over veranderingen in volume (bijvoorbeeld door de verwachte stijging in het vóórkomen van ouderdomsziekten), als over veranderingen in de aard van de zorgvraag (bijvoorbeeld door de steeds succesvollere behandeling van bepaalde aandoeningen of de inzet van nieuwe technologieën). De mogelijke consequenties van deze ontwikkelingen voor de zorgverlener en het zorgsysteem worden geïllustreerd aan de hand van vier aandoeningen: dementie, kanker, diabetes mellitus (suikerziekte) en burn-out. Ook wordt ingegaan op wat de vergrijzing, en specifiek de groep kwetsbare ouderen, betekent voor de zorgvraag van de toekomst.