Medio juni 2018 worden de de Synthese van de VTV-2018 en de Opgaven & Handelingsopties gepubliceerd

Schema VTV-2018 Trendscenario Themaverkenningen