Beschrijving van de gebruikte methoden, technieken en bronnen