Sterfte, incidentie, prevalentie, ziektelast resultaten 2015-2014 VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. Trendscenario Version05