Methoden | Trendscenario | Sterfte, incidentie, prevalentie, ziektelast 2015-2040