Download hier de aanvullende data over sterfte, incidentie, prevalentie en ziektelast t.b.v. het VTVIn de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.-2018 Trendscenario.