Download hier de PDF van het achtergronddocument "Methoden, technieken en bronnen VTV-2018"